Årets Blommande Företag

Vi är väldigt glada och tacksamma över de företag som stöttar Majblommans arbete. Varje år utser Majblomman även Årets Blommande Företag.


Utmärkelsen handlar inte nödvändigtvis om att ge pengar till Majblomman utan om att bidra med tjänster eller ge rabatt på sådant som barn ofta söker majblommepengar för. På så sätt räcker våra insamlade medel längre.

Ceremoni på slottet

Årets Blommande Företag uppmärksammades med diplom ur H. M. Drottning Silvias hand vid Majblommans traditionella ceremoni på Stockholms Slott.

Läs mer om 2016 års diplomceremoni på Stockholms Slott


Företag som utnämnts till
Årets Blommande Företag 

 

2017, Kappahl 
Klädkedjan Kappahl får 2017 utmärkelsen Årets Blommande Företag. Kappahl belönas för sitt mångåriga samarbete med Majblomman, i form av rabatterade presentkort som sparar resurser och förser barn fina och hållbara kläder. Konceptet har gjort tusentals barn glada, varma och hjälpt dem att känna gemenskap med kompisarna i skolan och på fritiden.
www.kappahl.se 

 

2016, Parks & Resorts
Upplevelsebolaget Parks & Resorts, som driver många av landets största nöjesparker, är 2016 års Blommande Företag. Parks & Resorts har bidragit med fantastiska priser till skolklasser som sålt majblommor. En än större insats har man gjort genom att bjuda ett stort antal barn i ekonomiskt utsatta familjer på oförglömliga semesterdagar i upplevelseparkerna. 
www.parksandresorts.com


2015, Smarteyes
Smarteyes har stöttat våra lokalföreningar med rabatterade glasögon sedan 2012. Hittills har över 1200 rabatterade glasögon kunnat delas ut till barn med synfel. Smarteyes fick ta emot sitt pris i samband med Majblommeceremonin.
www.smarteyes.se

2014, Laholms Sparbank
Laholms Sparbank har för tredje gången utmanat barnen i kommunen genom att skänka samma summa som barnen klarar av att samla in. Denna inspiration och uppmuntran till barnens arbete har starkt bidragit till att föra upp Laholm på topplistan över de mest generösa Majblommekommunerna i landet.
www.laholmssparbank.se

2013, Tripnet – trygg och personlig systemdrift
Mottagare: Ulf Persson, VD och Martin Dohmen
Tripnet präglas av ett äkta och genuint engagemang för de svaga i samhället. Man är verksam inom flera arenor och för Majblommans del innebär stödet att stora kostnader kunnat undvikas. Såväl ledning som personal engagerar sig även aktivt för att sprida kunskap om ekonomisk utsatthet för barn i Sverige.
www.tripnet.se

2012, Smarteyes - glasögon, kontaktlinser, synundersökning
Mottagare: Fredrik Wistrand, VD och Anders Zanton.
Smarteyes har engagerat sig i en mycket viktig fråga för Majblomman. Företaget har visat stor lyhördhet och lösningsorientering inför problematiken runt att alla barn inte får de glasögon de behöver. Genom olika initiativ verkar Smarteyes både på egen hand och tillsammans med Majblommans lokalföreningar för att hjälpa dessa barn här och nu. Utöver detta stöder Smarteyes med sin expertis Majblommans fortsatta arbete med glasögonfrågan.
www.smarteyes.se

2011, Loomis, Sverige – Kontanthantering
Mottagare: Patrik Högberg, VD
Loomis har på ett konkret sätt hjälpt oss att förbättra Majblommans insamling. Genom att sätta barnens säkerhet i första rummet, har de bidragit till en mer positiv upplevelse för de barn som deltar i insamlingen. 
www.loomis.se

2010, MCI, integrerad verksamhet inom möten, kongresser och organisationsutveckling
Mottagare: Bo Magnusson, VD
MCI har med stort engagemang och på ett fantasifullt sätt tagit till sig uppdraget att hjälpa barnen med deras insamling. Engagemanget har genomsyrat hela organisationen vilket gett många nya och givande aktiviteter till stöd för barnens insatser för Majblomman. MCI medverkade år 2010 i kampanjen Blommande företag för tredje året i rad och har ständigt utvecklat sitt deltagande och sina insatser, alltid med barnens bästa i fokus.
www.mci-group.com/sweden

2009, KappAhl
Mottagare: Christian W. Jansson, VD
KappAhl har med stor entusiasm tagit till sig och engagerat sig i Majblommans arbete för ekonomiskt utsatta barn i Sverige. Utöver att uppfylla de kriterier som ställs på ett Blommande företag; att hjälpa och stärka barnens insamling, har man även på eget initiativ skapat kampanjer och aktiviteter med syfte att bidra till Majblommans arbete. KappAhl har även bidragit till att förmedla information om Majblomman såväl internt som externt och utöver detta uppvisat ett stort intresse för frågor kring barns situation.
www.kappahl.se

2008, Nordstan
Mottagare: Anders Larsson, marknadsdirektör

Nordstans Affärscentrum i Göteborg har under en följd av år aktivt engagerat sig i Majblommans insamlingsarbete. Man har inte bara fritt upplåtit plats för verksamheten utan även aktivt jobbat för att bidra till utvecklingen av insamlingen vad gäller såväl aktiviteter som synlighet och marknadsföring. Med en alltid lika positiv inställning har man tagit till sig Majblomman och låtit den bli en naturlig del av den dagliga verksamheten. För göteborgarna har det blivit en självklarhet och tradition att hitta barn som säljer majblommor i Nordstan.
www.nordstan.se

Vill du veta mer eller har frågor? 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Majblommans hjälp når fram till de som behöver den

Majblomman är en ideell barnhjälpsorganisation som, sedan starten 1907, delat ut ekonomiska bidrag till barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Majblommans insamling kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som utfärdar och granskar 90-konton. Majblomman är även medlem i Forum för frivilligt socialt arbete.

Läs mer om hur pengarna från Majblomman används

Tack för att du skänker!