Joakim Palme

Joakim Palme

Läs vad fler volontärer tycker om sitt engagemang i Majblomman

Kontakta oss för mer information om att vara volontär hos Majblomman, så berättar vi mer!

Joakim Palme, 57 år
Volontär vid Majblommans lokalförening i Stockholm

Joakim Palme har varit engagerad i Majblomman under många år, och ägnar sig idag åt att gå igenom ansökningar om stöd till barn som har det tufft i stockholmstrakten.

 Varför engagerar du dig i Majblomman, Joakim?

Jag fick erbjudandet att efterträda en annan volontär, och kände till Majblomman tack vare en faster som var engagerad när jag var barn. De senaste åtta åren har jag suttit på olika positioner och lärt mig mycket.

Vad är det bästa med att vara medlem i en Majblommeförening?

Majblomman spelar en mycket speciell roll, där man med en ganska liten insats kan åstadkomma mycket där välfärdssystemet glappar.

Du forskar ju om socialpolitik och barnfattigdom – vad har ditt engagemang i Majblomman betytt för dig i ditt yrke?

Jag tycker att Majblomman ger en kompletterande bild av samhället. Jag är även stolt över Majblommans insats som påverkare på politisk nivå. Majblomman pratar utifrån en äkta kunskap om barns situation.  Majblomman ska absolut inte ses som allmosor utan gör en viktig socialpolitisk insats.

Nuvarande sysselsättning: professor i statskunskap på Uppsala Universitet inriktad på den globala finanskrisens effekter. Driver även ett projekt om barnpolitik ur ett barnperspektiv, där barnen ses som aktiva aktörer.