Stöd barn på din ort - bli volontär

Vi söker dig som vill göra något konkret för barnen där du bor. Vi är övertygade om att alla har något att bidra med och värdesätter alla former av kunskap och livserfarenheter.

Exempel på vad du kan bidra med:

  • Besöka skolor och föreningar och berätta om Majblomman och hjälpa barn och lärare/ledare med det praktiska kring insamlingen(tar ca 5 timmar i månaden under februari, mars, april och maj)
  • Sätta upp affischer
  • Kontakta media 
  • Kontakta företag som vill stödja barn där du bor 
  • Sköta sociala medier 
  • Ekonomi (ca 10 timmar per år)
  • Styrelsearbete (2-3 möten per år)
  • Bidragshantering (ca 3-4 möten per år)

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att barn i Sverige ska ha möjlighet att vara med i gemenskapen oavsett ekonomiska förutsättningar. Barn i familjer där pengarna inte räcker till kan ansöka om ekonomiskt stöd från Majblomman för exempelvis ett par fotbollsskor, ett barnkalas, avgiften till simning eller en vinterjacka. Majblomman kan dela ut pengar tack vare att barn i hela Sverige säljer majblommor varje vår. Pengar delas ut lokalt. Det betyder att de delas ut till barn där blommorna säljs. Majblomman jobbar även för att stärka barns rättigheter genom att påverka beslutfattare. 

Majblommans volontärer är organiserade i ca 600 lokalföreningar runt om i landet. Lokalföreningen hjälper barnen, ofta skolklasser eller föreningar, att vara med i insamlingen på våren. Lokalföreningarna tar även emot ansökningar och delar ut pengar till familjer som söker stöd.

Behovet av volontärer varierar från lokalförening till lokalförening – hör av dig för att se vad du kan hjälpa till med där du bor.  

Kontakta oss för mer information

Hos volontärbyrån hittar du annonser för Majblommeföreningen i:
Malmö
Piteå
Sala
Västerås
Karlskoga
Visby/Norra Gotland
Öjebyn
Lerum