Skyddad identitet

För dig med skyddad identitet finns här information om hur du ansöker om bidrag från Majblomman.

Personbevis för vårdnadshavare och barn måste bifogas ansökan.
Ring Skatteverket på tel: 0771-567 567 och ange "skyddad identitet" för att begära ut personbevis.

Ifyllbar ansökningsblankett för dig med skyddad identitet
Adressen står längst ned på blanketten.