Sorsele

I denna kommun finns ingen lokal Majblommeförening. Kanske vill du hjälpa till och starta en förening eller känner någon som skulle vara lämplig?

Här kan du läsa om hur det går till att starta en lokalförening:

http://www.majblomman.se/Om-Majblomman/Organisation/Starta-lokalforening/