Majblommans pengar hamnar där de behövs

Majblomman kan du bära med stolthet. Under mer än 100 år har pengarna som samlats in hjälpt barn i ekonomiskt utsatta situationer runt om i landet. Majblomman är en ideell organisation som med outtröttlig kraft arbetar för att minska barnfattigdomen och verka i barnens närhet och för att påverka politiker i frågor som rör barns välbefinnande.

Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation. Majblomman hjälper barn på flera sätt. Genom de lokala Majblommeföreningarna runt om i landet delar vi ut bidrag till barn som riskerar att hamna utanför när familjens pengar inte räcker till. Familjen söker bidrag från sin lokala Majblommeförening.

Alla barn ska få möjlighet att vara med

Majblommans bidrag delas ut året om och gör en verklig skillnad då pengarna används för att täcka det enskilda barnets omedelbara behov. Det kan handla om en cykel, kläder och skor, aktiviteter på sommarlovet, terminsavgift, fritidsaktiviteter och mycket annat som gör att barnen kan dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

Med barnet i centrum

Majblommans medlemmar arbetar ofta till vardags inom skolan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten eller inom andra områden där barn finns. Det gör att de känner till hur barn i deras område har det. Ett barn som får bidrag från Majblomman får mer än bara pengarna. Barnet får veta att det finns vuxna omkring dem som ser och förstår hur de har det.

Hjälpen behövs hela året

Bidragen delas ut under hela året, särskilt kring högtider som jul och inför sommarlovet är det många som ansöker om bidrag. En del av majblommepengarna går även till barnen som säljer majblommorna och en del till deras skolor och föreningar. Barnen bestämmer själva hur deras egna pengar ska användas och pengarna som går till skolor och föreningar ska användas i Majblommans anda, ex. för resor eller studiebesök.

Majblomman påverkar

Ansökningarna som kommer in till Majblomman visar en tydlig bild av den verklighet som allt för många barn i Sverige lever i. Majblommans riksförbund  jobbar året runt med att driva opinion med utgångspunkt i de behov som vi uppmärksammar i ansökningarna. Läs mer om våra kärnfrågor här.

Studiematerial och forskning

Majblomman delar ut ett kostnadsfritt och lättanvänt studiematerial, med hänvisning till läroplan och kursplaner, till alla skolor för att öka kunskapen om villkoren för barn som lever i en ekonomisk utsatthet. Vi ger också bidrag till forskning.

cykel

Läs mer om hur Majblommans pengar fördelas 

Det låter fint, jag vill vara med och sälja majblommor!

Jag vill hjälpa till!

Läs mer om hur du kan stötta Majblomman genom att skänka pengar eller arbeta ideellt och hjälpa barn året runt.