Majblommans säkerhetsregler för barn

Förebyggande säkerhetstänkande

• Barnen ska sälja tillsammans med kamrater eller någon vuxen.
• Barnen ska sälja på platser där det finns mycket folk och inte följa med personer de inte känner.
• Barnen ska ha en säljväska att förvara majblommor och pengar i, alternativt ha pengar i en midjeväska.
• Barnen tömmer sin väska på kontanter regelbundet så att de inte bär med sig mycket kontanter.
• Barnen ska inte växla stora sedlar (500 kr eller mer) av människor de inte känner. Barnen kan be personen gå och växla innan köpet.
• Kontakta lokala företag och erbjud dem att stödja barnens insamling genom att barn bjuds in för att sälja majblommor till personal och kunder.
• Majblommans Riksförbund har en olycksfallsförsäkring som gäller för alla barn i hela Sverige som säljer majblommor. Försäkringen ersätter dock inte förlust av pengar.
• Följ skolans/scoutkårens regler för förvaring av kontanter. Förvara inte majblommekassor i skolan om det inte finns ett kassaskåp att låsa in dem i.
• Hör gärna av er till Majblommans Riksförbund om ni har frågor eller vill ha råd som gäller säker insamling eller om ni vill dela med er av egna råd och reflektioner.

Om konkurrens i det offentliga rummet

Det offentliga rummet är till för alla. Ingen har mer rätt än någon annan att vara där. Majblommesäljare får samsas med alla andra som finns på gator och torg. Barn som säljer majblommor bör dock lämna eller hålla sig borta från alla situationer som kan ge upphov till konflikter eller konfrontation. Informera gärna Majblomman via info@majblomman.se om eventuella händelser.

Alla barn som säljer majblommor gör det för att hjälpa barn. Pengarna går till Majblommans riksförbund som är Sveriges största barnhjälpsorganisation och finns på 600 orter i hela landet. Föreningarna delar sedan ut bidrag till barn och skolor som engagerar sig i Majblommans insamling samt beviljar bidrag till enskilda barn. Riksförbundet arbetar med opinionsbildning, delar ut forskningsbidrag samt driver en sommarverksamhet.

Om något händer

Kontakta omedelbart er lokala Majblommekontakt och sedan Majblommans Riksförbund 031-60 68 90