Majblomman i skolan

Varje år tar Majblomman fram ett studiematerial för mellanstadiet. Majblomman vill vara en kunskapspartner för skolan, och ge lärare metoder för att ta upp sådana ämnen som barn tycker är besvärliga, på ett värdigt sätt.

Årets tema är 16 veckor skollov

Flera veckor innan loven och flera veckor efter är det ett angeläget samtalsämne bland eleverna. Med detta studiematerial kan du lyfta frågan bland eleverna ur flera olika perspektiv. 

I övningarna får eleverna:

• Lära sig mer om varför skolloven kan vara ett problem.
• Lära sig mer om vad man kan göra för att lösa problemen och vem som är ansvarig.
• Med hjälp av statistik lära sig hur olika det kan vara mellan kommuner och vad de kan göra för att alla barn ska ha möjlighet till roliga och stimulerande lov.
• I grupp arbeta fram idéer för vad er kommun borde göra.

Studiematerial

 

Ladda ner elevmaterialet här.

Ladda ner lärarhandledningen här. 

Här finns fakta, instruktioner och tips samt en beskrivning av anknytningen till kurs- och läroplaner.


Var med och låt eleverna påverka i kommunen!

Eleverna kan undersöka vad deras egen kommun gör på skolloven och beskriva vad de själva skulle önska att kommunen gör. Arbetet kan dokumenteras och överlämnas som ett medborgarförslag till ansvariga inom kommunen och till media.
Skicka gärna in dokumentationen även till info@majblomman.se

 Titta på MajTV

 Se alla partiledare svara på Majblommans knattereporters frågor om sommarlovet. Alla tycker att barn har rätt till ett bra sommarlov, men lösningarna är olika. Vad tycker du

 

Majblommans GOTD

Majblommans Grej Of The Day finns att ladda ned och använda här.

 

GOTD

 

Räkna med Majblomman

Majblommeförsäljningen innebär också ett naturligt sätt att förena matematikens teori i praktiken. Ladda ner våra räkneuppgifter här.

Majblommans historia

Använd Majblommans historia i SO-lektioner.


Tidigare studiematerial

Här hittar du film, lärarhandledning och elevhäfte till 2015 års studiematerial 

Här hittar du film, lärarhandlening och elevhäfte till 2014 års studiematerial med temat barns rätt till glasögon.