Om majblomman.se

Information om webbplatsen

Webbplatsen är byggd i enlighet med riktlinjerna i vägledningen 24-timmarswebben 2.0, som innehåller riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor, framtagen av Verva.
Webbplatsen följer webbstandard XHTML 1.0 Strict för struktur, CSS (Cascading Style Sheets) för presentation samt DOM och ECMAScript.

Webbläsare

De senaste versionerna av webbläsare, såsom Internet Explorer, Netscape, Firefox, Opera och Safari, har stöd för dessa standarder och kommer att presentera sidorna korrekt.

Äldre versioner av webbläsare har sämre stöd för dessa standarder och kan visa sidan på ett inte helt korrekt sätt men erbjuda samma funktionalitet. Genom att följa webbstandard öppnar man även upp för alternativa läsare, såsom mobiltelefoner och PDA:er, att bättre presentera innehållet på sidorna.

Cookies (kakor)

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Läs om hur Majblommans Riksförbunds webbplats www.majblomman.se använder sig av cookies.

Tips som underlättar besök på webbplatsen

Vi har försökt se till att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt.

Fönster

Alla länkar som går till externa webbplatser öppnas i separata fönster.

Kontraster, teckensnitt och textstorlek

Om du tycker att texten på sidorna är för liten eller för stor kan du enkelt ändra den med din webbläsares inbyggda funktioner. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. I annat fall hittar du alternativ för att ändra textstorlek i webbläsarens menyer.

Att skriva ut sidor

Använder du webbläsarens utskriftsfunktion skrivs endast själva textinnehållet samt en undre ram med kontaktinformation ut. Det finns en länk till webbläsarens utskriftsfunktion nederst på de flesta vanliga sidorna. 

Frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter om webbplatsen
Kontakta: info snabela majblomman punkt se