Hit går pengarna

Du som köper en majblomma kan stolt bära den som ett kvitto på att du hjälper utsatta barn. Merparten av Majblommans insamling får vi av barnens insamling när de säljer Majblommor. Majoriteten av pengarna går också tillbaka till barnen i form av till exempel ekonomiska bidrag som kan täcka kostnader för bland annat vinterkläder, glasögon eller fritidsaktiviteter.

Majblommans mål och syfte uppnås genom olika verksamhetsområden, som alla syftar till att barn ska kunna var med i gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

Ändamålen

Majblomman hjälper barn på flera sätt året runt för att lindra effekten av barnfattigdom och ekonomisk utsatthet. Det sker genom direkta bidrag till enskilda barn, extra tillskott till skolor och föreningar, opinionsbildning, folkbildning och forskning.

Kontrolleras i tre steg

Majblommans insamling kontrolleras varje år i tre steg: Först revideras varje Majblommeförenings årsredovisning av den lokala revisorn efter särskilda riktlinjer. Sedan kontrollerar Majblommans Riksförbund varje Majblommeförenings årsredovisning och därefter kontrollerar Svensk Insamlingskontroll hela Majblommans organisations samredovisning.

Majblommans årsredogörelser

Riksförbundet och dess drygt 600 lokala Majbommeföreningar presenteras i en samredovisning där Riksförbundets och lokalföreningarnas interna mellanhavanden har eliminerats. 

Årsredogörelse 2016

Årsredogörelse 2015 

Årsredogörelse 2014

Årsredogörelse 2013

Årsredogörelse 2012

Årsredogörelse 2011

 Majblommans pengar hamnar där de behövs

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ISF

90-konto och svensk insamlingskontroll

Enbart de ideella föreningarna, stiftelser och trossamfund som har granskats och godkänts av Svensk Insamlingskontroll får ha så kallat 90-konto, det vill säga ett konto vars nummer börjar med siffran 90. Majblommans Riksförbund är godkänt av Svensk Insamlingskontroll och följer deras högt ställda krav på insamling och verksamhet.

Läs mer på Svensk Insamlingskontrolls hemsida.