Majblomman påverkar och gör skillnad

Majblomman har en mer än 100-årig erfarenhet av att arbeta med olika typer av verksamhet som verkar för barns bästa.


Vi ställer krav på våra politiker

Som hjälporganisation reagerar vi på brister i samhället och arbetar aktivt med att påverka politiker, först och främst genom att de måste följa de lagar som finns och tolka dem utifrån barnets bästa.

Barns behov kan inte vänta

Att påverka är ofta en långsam men samtidigt viktig process. Majblomman vill hjälpa så många barn som möjligt så snabbt som möjligt. Med Majblommans bidrag kan vi erbjuda hjälp för det enskilda barnet så att det till exempel kan få ett par glasögon så att de hänger med i undervisningen direkt, under tiden som politiker diskuterar hur de ska lösa problemet.

Majblomman bidrar också till att stärka barns egenmakt genom att de får behålla tio procent av insamlingen när de säljer majblommor.

Forskning som förebygger och lindrar

Majblomman delar årligen ut forskningsbidrag till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning om barn som syftar till att förebygga, bota och lindra sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation.

Läs mer om Majblommans forskningsbidrag här 

Läs mer om Majblomman kärnfrågor här 

Läs mer om hur pengarna från Majblomman används

Visst vet du att Majblomman kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och har 90-konto?