Så tillverkas Majblomman

Majblommor tillverkas sedan en tid i Kina. Skälet är att vi vill tillverka majblommor så kostnadseffektivt som möjligt. Det betyder att en större del av insamlingen kan gå till Majblommans ändamål, att vi kan hjälpa fler barn. För Majblomman är det avgörande att de anställda har bra villkor. Vi kräver i vårt avtal att barnarbete inte får förekomma och att arbetarna har goda arbetsvillkor.

Bakgrund

De allra första majblommorna tillverkades i Tyskland och därefter tillverkades de för hand i Sverige. 1950 invigdes den helautomatiska maskin som tillverkade blommorna. Men maskinen som gjorde den lilla blomman började visa allvarliga tecken på att gå sönder 1997. Att bygga en ny maskin skulle bli en alltför kostsam investering. Vi startade en noggrann undersökning om hur och var vi kunde producera majblommorna. Vi undersökte olika möjligheter i Sverige och i andra länder. Vi valde, efter att noga ha undersökt förhållanden och villkor, att låta tillverka majblommorna i Kina. Beslutet fattade vi efter möten med bland annat Sveriges ambassad i Peking, generalkonsulatet i Shanghai och Exportrådet i Shanghai. Vi besökte också IKEA och H&M i Peking. Advokatfirman Vinge i Hongkong anlitades som rådgivare.

Noggrant förarbete vid val av fabrik

Svenska Exportrådet hjälpte Majblomman genom en s.k. partnersökning att hitta lämpliga fabriker som kunde leva upp till Majblommans många krav på kvalitet i allt vad gäller produktion, miljö, leveranssäkerhet och framförallt goda arbetsförhållanden. Vi besökte ett tiotal fabriker och valde att anlita Good Luck, Taizhou. Good Luck ligger i staden Taizhou i östra Kina. Vi har utbildat fabrikens ledning i Majblommans verksamhet och de har en mycket god kunskap om Majblommans insamling och hur pengarna används. I samband med våra personliga besök, som sker minst en gång om året, kontrollerar vi att den uppförandekod som Majblomman och fabriken kommit överens om följs. Vi besöker också Good Lucks underleverantörer. Uppförandekoden gäller löpande.

Oanmälda inspektioner 

Vid besöken deltar vår advokat Katarina Nilsson från Advokatfirman Vinge i Hongkong, hon talar flytande mandarin och har mycket goda kunskaper om kinesisk affärskultur. Vid besöken deltar också Majblommans generalsekreterare, samt en eller två medlemmar ur Majblommans styrelse. Vi är på plats i flera dagar och har möjlighet att iaktta och samtala med personal. Vid besöken går vi igenom Majblommans uppförandekod. Vi genomför även oanmälda inspektioner.

Mänskliga rättigheter

Diskussionen om mänskliga rättigheter är ständigt aktuell för oss, då vi är en organisation som arbetar för att förbättra barns villkor. Vi tror att handel och andra former av samarbete, tillsammans med ett starkt engagemang för människors och i synnerhet barns villkor, leder till ökad respekt för mänskliga rättigheter och ökad förståelse för säker och sund arbetsmiljö.

Majblomma

Om fabriken

Fabriken har en kvinnlig VD som heter Chen Lingling. Fabriken, som är nybyggd, är ljus och rymlig. Här finns 130 årsanställda och ett 30-tal tillfälliga arbetare som tas in vid olika arbetstoppar. I anslutning till fabriken finns enkla bostadsrum som är gratis för de arbetare som önskar bo där, men de flesta bor stadigvarande på orten. Inom fabriksområdet finns en matsal där arbetarna äter lagad lunch som fabriken subventionerar.  Fabriken ligger i ett expansivt område med många småföretag. Det är viktigt för Majblomman att ha öppenhet om vår verksamhet och tillverkning och vi välkomnar Majblommans medlemmar, andra privatpersoner samt journalister som vill besöka fabriken. Vi har bland annat bjudit in Sydsvenskan, som för några år sedan gjorde ett reportage på egen hand i fabriken.

Lön och arbetsvillkor som konkurrensmedel

Det framgår av vår uppförandekod att vi inte kompromissar när det gäller arbetsvillkor eller mänskliga rättigheter. Majblomman accepterar inte barnarbete. Bland villkoren finns också krav på att arbetsmiljön är säker och att minimilöner och arbetstider respekteras. Dessutom finns det regler som gäller kvinnors arbetsvillkor, hit hör till exempel rätten att vara mammaledig. Om fabriken inte följer uppförandekoden har Majblomman rätt att bryta kontraktet. Vid upprättandet av det nya avtalet informerade Majblomman sig om att det råder konkurrens om arbetare i området. Det är lön och arbetsvillkor som fabrikerna konkurrerar med. Good Luck betalar sina arbetare en lön som är 35 procent över minimilönen och hade inga svårigheter att rekrytera den personal de behöver. Vi konstaterade också att lönerna ökat med 60 procent mellan åren 2005-2008.

Kostnadseffektivitet och ansvar

Vi tecknar tvååriga avtal med fabriken där priset är fast. Inför varje avtalsförhandling har Majblomman undersökt löne- och prisutvecklingen i Kina och vi är noga med att inte pressa priserna så att det går ut över arbetarnas löner eller arbetsvillkor. Vi kompenserar fabriken löpande för ökningar som beror på löneökningar. Fabriken styr i stor utsträckning prisbilden då vi noterat att deras uppgifter om prisökningar stämmer väl med den generella statistik som tas fram av kinesiska myndigheter och som Majblomman tar del av.

Framtidens tillverkning

Vi har sedan några år tillbaka börjat undersöka flera olika lösningar för tillverkningen av majblommorna i framtiden, bland annat i Sverige. Vi är måna om använda Majblommans resurser så kostnadseffektivt och ansvarsfullt som möjligt. Det innebär att en större del av insamlingen ska gå till Majblommans ändamål, att vi kan hjälpa fler barn i Sverige i ekonomiskt utsatta familjer.