Barns rätt till ett bra sommarlov

Barn i Sverige har skollov under 16 veckor varje år. Sommarlovet är längst, med sina tio veckor. Samtidigt har föräldrar med anställning ungefär fem veckors semester årligen. Att få ihop trygga och meningsfulla skollov för sitt barn under tre gånger så många veckor som man själv är ledig är en riktig utmaning för många föräldrar, i synnerhet för ensamstående. Vår samhällsstruktur bygger på att de allra flesta föräldrar arbetar. Det ger skatteintäkter till kommunen och då är det rimligt att underlätta för föräldrar i stället för att skapa oro och problem. Majblomman menar att kommunerna måste följa skollagen fullt ut, och erbjuda fritidshem med kvalitetssäkrad verksamhet för alla barn t o m 13 års ålder. I enlighet med lagen vill vi se skollovsekvationen lösas, genom att kommunerna stärker sin verksamhet i stället för att låsa dörren för barnen när skolan stänger.


Inför sommarlovet får Majblomman många ansökningar om bidrag. I ansökningarna beskrivs ofta en önskan om att barnen ska kunna uppleva en sommar med aktiviteter som många av deras vänner får göra. Det kan handla om att besöka en nöjespark eller fickpengar till glass och bussbiljett. Allt detta kostar pengar som familjerna inte har.

Majblommans sommarlovsrapport 2017

Rapporten:  "Barns sommarlov och kommuners bristande ansvar"

Diagram med kommunsvar samt listor på kommuner som är föredömmen.

 

Majblommans sommarlovsrapport 2016

Rapporten:  "Den besvärliga skollovsmatchen 16 veckor vs 5 veckor" 

Barnens åsikter om sommarlovet

Listor och diagram över kommuners hantering av sommarlovet

Majblommans sommarlovsrapport 2015

Majblommans sommarlovsrapport 2015

Barn berättar om sommarlovet

Listor och diagram över kommuners hantering av sommarlovet

Majblommans insamling och bidragsverksamhet 2014, länsvis 

Intervjuer med alla partiledare i MajTV, #sommarlovsuppropet

Kommunen har ett ansvar

Kommunerna är skyldiga att erbjuda fritidshem till skolbarn under 13 år. Detta gäller även sommarlovet. Men i de flesta av landets kommuner stänger förskola och fritidshem under flera veckor på sommaren. Det finns också goda exempel på kommuner där det betalas ut extra pengar under sommarlovet till de utsatta familjer som har försörjningsstöd. På flera håll ordnar kommunen gratis läger och andra aktiviteter för alla barn på sommaren. Det tycker Majblomman är särskilt bra. Det gör att barn kan göra samma sak som sina kompisar, oavsett ekonomiska förutsättningar.

Vad gör Majblomman åt problemet?

Varje år betalar Majblomman ut stora summor pengar som går till läger, resor, utflykter och andra fritidsaktiviteter för barn. Sedan år 2000 har Majblommans Riksförbund drivit medveten och opinionsbildande verksamhet som syftar till att göra beslutsfattare uppmärksamma på problemet med barnfattigdom. Vi informerar under hela året om kommunernas ansvar och deras viktiga roll i barns rätt till en bra fritid, även på sommaren.

Vad säger lagen?

Socialtjänstlagen (1 kap. 2 §) säger att Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år.

Skollagen 14 kap. Fritidshemmet
8 § Fritidshem ska erbjudas eleverna den del av dagen då eleverna inte går i någon av de skolformer som anges i 3 § och under lov.

Det finns goda exempel

Varje år undersöker Majblomman kommunernas arbete med barnfattigdom och barns välfärd. I rapporten berättar vi om goda exempel för att andra kommuner ska kunna inspireras av dem. Vi utser även Årets MajKommun, ett pris som kommunen får för att de arbetar på ett bra sätt med viktiga barnfrågor.