Barns rätt till glasögon

Sedan 1 mars 2016 har alla barn rätt till kostnadsfria glasögon. Majblommans nya kartläggning visar dock att bara ett enda landsting lever upp till reformens mål. Barnfamiljer måste fortfarande betala överskjutande belopp. Majblommans arbete för barns rätt till synhjälpmedel fortsätter.


Ny kartläggning

Majblommans kartläggning 2016 av landstingens olika regler för bidrag till barns glasögon

Majblommans nya kartläggning 

I Sverige sköter landstingen glasögonbidrag till barn. Sedan 1 mars 2016 bidrar staten med 120 miljoner kronor per år eller 800 kronor per barn. Syftet är att alla barn ska få kostnadsfria synhjälpmedel. Majblommans nya kartläggning visar dock att systemet inte fungerar. I praktiken innebär det att barn i hela landet måste betala överskjutande belopp. Utan upphandling räcker 800 kronor inte långt. 

Bakgrund

I början av 2000-talet märkte vi på Majblomman hur fler och fler familjer sökte pengar för att bekosta glasögon för sina barn. Vi upptäckte också att många politiker och tjänstemän med ansvar för frågan inte visste vilka regler som gällde för glasögonbidrag och hur de skulle arbeta med det behov som fanns.

Sedan dess har Majblomman gång på gång och i olika sammanhang lyft barns rätt till glasögon. Vi har skrivit debattartiklar och lyft frågan på många möten med både tjänstemän och de politiker som bestämmer i landstingen. Successivt har landstingen förbättrat sina regler, men situationen har sett olika ut för barn i olika delar av landet. Majblomman har skrivit flera rapporter vilket bland annat lett till en utredning av Socialstyrelsen.

Under våren 2015 meddelade regeringen att man ämnade genomföra en reform genom en ändring i hälso- och sjukvårdslagen. Det är denna reform som nu trätt i kraft, men som inte kommer alla barn till godo på grund av att landstingen inte gjort upphandlingar.

Majblomman fortsätter att opinionsbilda för barns rätt till kostnadsfria synhjälpmedel, senast på Dagens Nyheters debattsida.

 

Tidigare rapporter och kartläggningar

Majblommans kartläggning 2014 av landstingens olika regler för bidrag till barns glasögon

Majblommans knattereporters politikerrapport  2014 om glasögonfrågan

Majblommans anpassning till Socialstyrelsens bedömning av antal barn som behöver glasögon 2013

Socialstyrelsens kartläggning 2013 av landstingens stöd till barns glasögon

Majblommans rapport 2012 om skolbarns rätt till glasögon


Fakta om glasögon

Regeringens frågor och svar om bidrag till glasögon för barn och unga.

Se politikernas svar på frågor om barns rätt till glasögon på MajTV


Kontakta Majblomman om du har fler frågor.