Barns rätt till en avgiftsfri skola

Enligt Skollagen ska skolan vara fri från avgifter och gratis för alla barn. Men i verkligheten är det vanligt att elever behöver ta med sig matsäck eller pengar för till exempel en bussresa eller entréavgift, dolda utgifter som kan bli en dyr historia för familjen.

Majblomman tycker att alla barn i skolan ska ha en självklar rätt att får vara med på lika villkor. Att inte ha råd att vara med skapar utanförskap och orättvisor som kan drabba barnet hårt.

Vad är en avgift? 

Medhavd matsäck på studiebesöket och lite busspengar på idrottsdagen. Kan det verkligen räknas som avgifter för utbildning? Och spelar det någon roll?
Svaret är utan tvekan: ja. Det man behöver för att klara skolan ska inte betalas med egna pengar.

Vi ser gärna att alla skolbarn får uppleva idrottsdagar med matsäck och äta frukt ihop med kompisarna varje dag. Vad vi strävar efter är att sådant ska ordnas på rätt sätt, så att inga barn marginaliseras. Varenda elev ska ha tillgång till allt som händer på skolan, på samma villkor.

Små utgifter för någon, stora för en annan

Enligt Skollagen får det finnas ”obetydliga” kostnader någon gång ibland för elever i grundskolan. Men vad är en obetydlig avgift? När Majblomman ställde frågan i undersökningar framkom det att föräldrar tycker att en obetydlig avgift är cirka 20 kronor. En avgift på 20 kronor kanske inte märks i en familj, men kan pengarna kan vara svåra eller omöjliga att få fram för en annan familj.

”Jag har inte råd att låta mina barn följa med på skolutflykter, med matsäck, busspengar och inträde. Dom får vara hemma. Min dotter säger att hon är sjuk för hon skäms för att säga som det är. Jag har slutat gå på föräldramötena, jag orkar inte förklara att jag inte har råd.”

Vad gör Majblomman?

Majblomman har sedan 2003 berättat om problemet med avgifter i skolan och krävt att kommunerna, som bestämmer över skolan, ska följa lagen. Vi har arrangerat seminarier, skrivit rapporter och artiklar, träffat politiker och andra som bestämmer och pratat med dem om avgifter i skolan och Majblommans arbete ger resultat. Vid den senaste mätningen 2013 var avgifterna i skolan mindre än hälften så stora som de var 2004, då vi gjorde den första mätningen. Dessutom är avgifterna i skolan oftare än förut frivilliga.

Majblommans rapport 2013 om otillåtna avgifter i skolan som skapar oro och utanförskap för många barn,

Citat ur bidragsansökningar som handlar om barns utsatthet av avgifter i skolan

Så säger skollagen och Skolinspektionen 

Enligt skollagen ska skolan vara avgiftsfri, från förskoleklass till och med gymnasiet. Men i lagtexten finns undantag som kommuner och skolor tolkar på olika sätt. Skolinspektionen har prövat flera ärenden om avgifter för saker och aktiviteter i skolan och har skrivit ett informationsblad om vilka avgifter i skolan de godtar.

Läs Majblommans handbok om avgifter och insamlingar i skolan

Frivilliga insamlingar är tillåtna

Skolverket skriver på sin hemsida att det är tillåtet för skolan att samla in pengar från föräldrar för enstaka aktiviteter under ett läsår, som till exempel till en skolresa. Aktiviteten måste vara öppen för alla och det ska vara frivilligt att betala, med andra ord ska också elever som inte betalar få vara med. Det räcker inte att man kommer överens om en insamling för att den ska gälla som frivillig, det ska också vara valfritt hur mycket varje barns vårdnadshavare betalar.

Att sälja majblommor för att samla pengar till klassen är ett exempel på en tillåten frivillig insamling.

Majblommans rapporter om avgifter i skolan

"Tag med en rejäl matsäck och busspengar" Majblommans rapport om avgifter i skolan och vad föräldrar svarar i en undersökning av TNS SIFO på uppdrag av Majblomman.

Citat ur bidragsansökningar om avgifter i skolan

Det finns många goda exempel på arbete som bedrivs i Majblommans anda. Det vill vi uppmärksamma genom att till exempel utse Årets MajKommun.

Läs mer om kommuners goda exempel