Så här hjälper Majblomman barn som lever i Sverige

Majblomman ser barn som barn och vi försöker hjälpa så många som möjligt av alla barn som lever i Sverige, oavsett situation.

Lokal hjälp till barn

Vår organisation har en stabil och uthållig lokal förankring med 650 lokala Majblommeföreningar sedan mer än 100 år. I våra bidragsgrupper arbetar volontärer som träffar barn i sitt dagliga arbete inom skolan, sjuk- och hälsovård, socialtjänsten, fritidsföreningar och andra lokala engagemang. På så sätt fångar vi upp barns aktuella behov. Här är vi också uppdaterade om vad de lokala myndigheterna ska hjälpa till med så att Majblomman kan bli ett komplement. Att ett barn i en familj med försörjningsstöd ska ha rätt till en säng är en självklarhet medan en cykel kan vara en sak för Majblomman.

Central opinionsbildning till hjälp för alla barn i Sverige

Alla bidrag sammanställs av riksförbundet och ger en tydlig bild av hur det ser ut för barn i hela landet. Vi håller särskild uppsikt över om Majblommeföreningar tvingas ge bidrag för sådant som regleras i lag och driver opinionsarbete i den frågan.

Ta till exempel barns rätt till kostnadsfria glasögon som regleras i hälso- och sjukvårdslagen samt även enligt Barnkonventionen och regeringens funktionshinderpolitik. Vi lyfte frågan första gången 2006 och har arbetat ihärdigt med att påverka politiker att införa kostnadsfria glasögon som ett hjälpmedel vid en funktionsnedsättning.

Under våren 2015 meddelade regeringen att man ämnade genomföra en reform genom en ändring i hälso- och sjukvårdslagen. Det är denna reform som nu trätt i kraft, men som inte kommer alla barn till godo på grund av att landstingen inte gjort upphandlingar.

Majblomman fortsätter att opinionsbilda för barns rätt till kostnadsfria synhjälpmedel.

Majblommans bidrag betyder mer än pengar

När barn deltar i Majblommans insamling får de 10 procent av insamlingen. Det är ett ändamål i Majblomman som stärker barnets egen ekonomi. Det är inte ovanligt att ekonomiskt utsatta barn är särskilt aktiva i insamlingen. De ekonomiska bidragen som delas ut av Majblommeföreningarna är också ett sätt att stärka barnets ekonomiska handlingskraft. Barn får erfara att det finns vuxna som förstår just deras behov och hjälper när det behövs. Majblomman grundades en gång med tanken om att våra bidrag inte får uppfattas som en ”uppifrån-kommande välgörenhet” och det är ett arbetssätt vi hållit vid liv i över 100 år.