Våra kärnfrågor

Majblomman kämpar mot barnfattigdom och för att barn i Sverige ska få det bättre. Det gör vi på många olika sätt. Varje år får vi tusentals brev och bidragsansökningar. Där ser vi vad barnen som lever i utsatta familjer behöver just nu. Med den kunskapen bygger vi vårt dagliga arbete. Vi har tre kärnfrågor som vi fokuserar extra på: Barns rätt till en avgiftsfri skola, rätt till glasögon och rätt till ett bra sommarlov.

Barnfattigdom i Sverige

Barnfattigdom i Sverige handlar inte bara om föräldrars ekonomiska resurser. Det handlar också om att barn har rättigheter och att samhället har ett ansvar att följa de lagar och överenskommelser som finns för att skydda barn. Vi utgår alltid från barnets rättigheter och behov.

Läs mer om barnfattigdom

Så här hjälper Majblomman barn som lever i Sverige

Vår organisation har en stabil och uthållig lokal förankring med 650 lokala föreningar sedan mer än 100 år. Majblomman ser barn som barn och vår ambition är att hjälpa så många som möjligt av alla barn som lever i Sverige, oavsett situation.

Läs mer om hur vi arbetar

Barns rätt till glasögon

Ett barn i behov av glasögon bör också ha rätt till glasögon. Det handlar om att ge alla barn samma möjligheter även om familjen har ont om pengar.

Läs mer om rätten till glasögon

Barns rätt till ett bra sommarlov

Alla barn ska ha rätt till en trygg och rolig sommar, men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Majblomman arbetar för att kommunerna ska ta sitt ansvar för skolbarnen fritid, även när skolan tar paus över sommaren

Så här arbetar Majblomman för att barn ska få rätt till ett roligt sommarlov

Barns rätt till en avgiftsfri skola

Skollagen säger att skolan ska vara fri från avgifter. Men allt för ofta förväntas det att föräldrar ska skicka med till exempel busspengar och matsäck, sådant som kostar pengar familjen kanske inte har.

Läs mer om Majblommans arbete mot dolda utgifter