Majblommans Riksförbund

Här kan du läsa mer om hur Majblommans organisation fungerar och vilka grundpelare som gäller för hela organisationen och alla lokalföreningar.


Majblommans lokalföreningar utgör basen i Majblommans organisation och består av ideellt arbetande personer. Riksförbundets kansli är en serviceorganisation för lokalföreningarna och ansvarar för att verkställa Representantskapets och Förbundsstyrelsen  beslut.

Majblommans Riksförbund är en ideell förening vars medlemmar är Majblommans lokalföreningar. Lokalföreningarna är självständiga ideella föreningar med egen styrelse och är direkt anslutna till Majblommans Riksförbund genom de gemensamma grundpelarna:

  • Majblommans varumärke
  • Majblommans vision, syfte och mål
  • Stadgar och riktlinjer
  • Gemensam riksverksamhet

Bedas struktur gäller fortfarande 

Majblommans organisation har samma struktur som Beda Hallberg införde redan 1907. Beda Hallbergs fyra grundtankar med Majblommans verksamhet är dessa. 

  • Barn hjälper barn genom att sälja majblommor
  • Lokal hjälp genom Majblommans lokalföreningar
  • Skolan är huvudsaklig samarbetspartner
  • Majblomman säljs varje var

Även om barnens insamling sker under en begränsad period varje vår, kan du stödja Majblommans arbete året runt.

Läs mer om hur du kan stödja Majblomman

Riksförbundets stadgar

Lokalföreningarnas stadgar

Läs mer om löner och ersättningar inom Majblommans organisation

Vi jobbar på Majblommans Riksförbund