Representantskapet och förbundsstyrelsen

Majblommans Riksförbund leds av representantskapet, som är Majblommans högsta beslutande organ och förbundsstyrelsen, som fungerar som verkställande organ.

Majblommans högsta organ är Representantskapet som samordnar all verksamhet i Sverige. Representantskapet ansvarar för att Majblommans syfte uppnås och svarar för medelsförvaltning och kontroll av att insamlade medel fördelas efter Majblommans syfte och de krav på fördelning till ändamål som Svensk Insamlingskontroll har.

Samtliga ledamöter arbetar ideellt utan arvoden.

Representantskapet ansvarar också för Majblommans gemensamma riksprojekt och för inköp och distribution av majblommor.

Ordförande, Anders Danielsson
Landshövding, Västra Götaland.

Marita Ackerman
Tidigare skolledare, ordförande i Vänersborgs Majblommeförening.

Gunnar Ahlsten 
Docent, verksamhetschef, Barnneurologiska verksamhetsområdet, Akademiska barnsjukhuset, Majblomman i Uppsala.

Nicke Bäcklund
Srf rektor Göteborgs Högre Samskola

Christina Backman
Jurist med 30 års erfarenhet från bankvärlden i Göteborg och har de senaste tio åren jobbat med stiftelser och ideella föreningar och sitter i flera styrelser. Idag verksamhet som konsult och är intresserad av samhällsfrågor inom den ideella sektorn.

Christer Dagman
Civilekonom, universitetslektor, Göteborg.

Gunnar Hejde
Majblommans lokalförening i Göteborg.

Lars Hellgren
Medicinalråd, Socialstyrelsen.

Marianne Holmquist
Kompetenscentrum i Kungsbacka.

Sven Höper
F.d. Direktör för välfärd och utbildning samt utbildningschef Göteborgs stad

Sivert Mässing
Fd meteorologassistent på Norrbottens Flygflottilj F 21. Pensionär och landstingspolitiker i Norrbottens läns landsting. Ordförande i Majblommans lokalförening Luleå.

Ulla Nathorst-Westfelt
Överläkare, Med dr.

Lena Nordgren
Speciallärare.
Majblommans lokalförening Gällivare.

Bo Norming
Tidigare vVD Nordens ark, skolledare och socialsekreterare.

Hans Rosenhoff
Projektledare, Stendahls.

Kajsa Räftegård
Vice president, Human Resources, KappAhl.

Carina Svensson 
Grundskollärare, Karlskrona, Majblommans lokalförening i Karlskrona.

Elisabeth Tarras-Wahlberg
Senior Advisor, Kreab Gavin Anderson samt expertkommentator TV4.

Klas Weidstam 
Civilekonom, Stockholm.

Roger Zetterberg
Ingenjör, Norrköping, Majblommans lokalförening i Norrköping.

Lena Simonson Garsbo
Skolhälsovårdsöverläkare

 

blommor

Revisorer

Peter Önnheim
Revisor
Marie Alkvist-Carlsson
Förvaltningsrevisor
Per Önneheim
Revisorsuppleant
Richard Norling
Revisorsuppleant

Majblommans högsta beskyddare

H.M. Drottning Silvia

Styrelsen

Förbundsstyrelsen är representantskapets verkställande organ.

Ordförande i styrelsen:
Kajsa Räftegård
Tidigare Vice president, Human Resources, KappAhl

Bo Norming
Tidigare vVD, Stiftelsen Nordens Ark, skolledare och socialsekreterare

Christer Dagman
Civilekonom, universitetslektor.

Lars Hellgren
Medicinalråd, Socialstyrelsen.

Ulla Nathorst-Westfelt
Överläkare, Med dr.

Hans Rosenhoff
Projektledare

Carina Svensson
Speciallärare, Majblomman i Karlskrona.

Klas Weidstam
Civilekonom, Majblomman i Stockholm.

Sven Höper
Tidigare Välståndsdirektör Göteborg

Kansli

Tove Lindahl Greve
Generalsekreterare