Organisation

Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation. Vi är alla barns blomma sedan 1907. Vår verksamhet går ut på att ge lokala bidrag till enskilda barn för sådant som barn behöver för att kunna vara med i gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

Majblommeföreningarna

Majblommans ca 600 lokalföreningar runt om i landet består alla av personer som arbetar ideellt för Majblommans verksamhet.

Läs mer och hitta till din lokala majblommeförening

Majblommans riksförbund

Majblommans Riksförbund är en ideell organisation vars medlemmar är Majblommans lokalföreningar. Lokalföreningarna är självständiga ideella föreningar med egen styrelse som är direkt anslutna till Majblommans Riksförbund och arbetar i enlighet med Majblommans vision, syfte och mål.

Läs mer om Majblommans Riksförbund

Representantskapet & förbundsstyrelsen

Representantskapet samordnar all verksamhet i Sverige. De ansvarar också för att Majblommans syfte uppnås. Samtliga ledamöter i styrelsen arbetar ideellt utan arvoden.

Läs mer om representantskapet & förbundsstyrelsen

Ersättningar & löner

Representantskapets och förbundsstyrelsens ledamöter, liksom de tusentals medlemmarna i de lokala Majblommeföreningarna, arbetar alla ideellt. De anställda på Majblommans Riksförbunds kansli i Göteborg är de enda inom Majblomman som får ekonomisk ersättning för sitt arbete.

Läs mer om ersättning och löner

Integritetspolicy

För att Majblomman ska kunna bedriva ett bra arbete med att minska barnfattigdomen i Sverige behöver vi i vissa fall samla in och spara personuppgifter. Personuppgifter är information om dig såsom ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, e-postadress eller annan information som kan kopplas till dig personligen. Det är du som bestämmer över dina personuppgifter. Vi lånar dem bara för olika ändamål.

Här vill vi informera dig om hur vi använder dina personuppgifter

Kontakta oss!

Välkommen att kontakta Majblommans Riksförbunds kansli.

Till Majblommans kontaktuppgifter